Tehlikeli Maddelerin Taşınmasının Normal Malların Taşınmasından Farkı

Tehlikeli maddelerin kamuya açık yollarda taşınması, zaten zor olan ticari mal taşımacılığı sektöründe zor bir uzmanlık alanıdır. Bu tür taşımacılık, yalnızca tarafsız kargo ile ilgilenen şirketlerin sahiplerinin, nakliyecilerinin ve son olarak sürücülerinin endişelenmesine gerek olmayan bir dizi yasal düzenleme ile düzenlenmektedir.

Yukarıda bahsedilen yasal düzenlemeler arasında, her şeyden önce, Avrupa genelinde yürürlükte olan Uluslararası ADR Anlaşması ve Türkiye’de diğerlerinin yanı sıra Tehlikeli Maddelerin Taşınması Yasası anlamına gelen yerel hukuk düzenlemeleri yer almaktadır. Bu belgelerin her biri kendi düzenlemelerini getirir ve uluslararası taşımacılıkta, transit ülkenin kendi topraklarındaki bir araç için geçerli olacak kısıtlamaları getirip getirmediğini her zaman kontrol etmelisiniz.

Tehlikeli Maddelerin Taşınması

Adından da anlaşılacağı üzere, bunlar herhangi bir nedenle insan hayatını veya sağlığını, doğal çevreyi veya genel düzeni veya maddi malları tehdit eden tehlikelerdir. Birleşmiş Milletler, her birine “BM numarası” olarak adlandırılan dört basamaklı bir numara vererek, bunları tehlikeye veya baskın tehlikeye bağlı olarak sınıflara ayıran kapalı bir TN dizini oluşturdu. Örneğin, havai fişekler patlayıcı olarak 1. sınıfta, benzin yanıcı sıvı olarak 3. sınıfta ve piller ve akümülatörler “diğer tehlikeli mallar ve eşyalar” olarak 9. sınıfta yer almaktadır.

ADR anlaşması tehlikeli madde taşımacılığı için, örneğin araçların çarpışması sırasında olası bir madde salınımının etkilerini sınırlayacak ve her şeyden önce bu tür olayları önleyecek şekilde gereklilikler getirmiştir. Tüm sınıflar için genel düzenlemeler, öncelikle araçların eksiksiz donanımı ve mürettebatın yanı sıra nakliyeciler, depocular veya tank doldurma ve boşaltma ekipmanlarının işletilmesi gibi taşımacılıkta yer alan diğer kişilerin eğitimidir.

Daha önce bahsedilen bir başka gereklilik de araçların mürettebatı korumak (güvenlik gözlükleri veya göz yıkama gibi) ve tehlikeli bir maddenin çevreye salınmasını aktif olarak önlemek (örneğin, kanalizasyonlara uygulanan korumalar) için ekipmanla donatılması gerektiğidir. Bazı tehlikeli madde sınıfları, gazlar için bir kaçış maskesi veya patlayıcılar için kıvılcım çıkarmayan bir meşale (“EX meşale” olarak adlandırılır) gibi ek öğeler gerektirir.

Tehlikeli maddelerin taşınması için kesinlikle gerekli olan üçüncü unsur, genellikle TMGD olarak adlandırılan, tehlikeli maddelerin taşınmasının güvenliği için atanmış bir danışmandır. Taşımacılık Teknik Denetimi tarafından verilen yetkilere sahip olan bu kişi, yönetmeliklere uyum, yeni şirket çalışanlarının eğitimi ve tüm tutarsızlıklara tepki verme konusunda tüm çalışanları sürekli olarak destekler.

D Ulaştırma olarak yukarıda belirtilen koşulları yerine getirerek, müşterilerimiz için kusursuz bir hizmet vermeye devam ediyoruz. Tehlikeli madde taşımacılığı ve ADR depolama hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.