Gümrüklü Antrepo

Gümrüklü antrepo, gümrük gözetiminde tutulan eşyaların veya gerekli izinler verildiği durumlarda, ihraç edilen eşyaların konulduğu alana denilmektedir. Gümrüklü antreponun birkaç farklı türü bulunmaktadır. D antrepo, Bornova ilçesinin, Pınarbaşı semtinde bulunmaktadır. A tipi genel antrepo olan D Ulaştırma antreposu İzmir İl Gümrük Müdürlüğüne ve İzmir İl Limanına en yakın mesafede bulunmaktadır.

Gümrüklü Antrepo Tipleri

Genel ve özel olarak ikiye ayrılan gümrüklü antrepolar, uygulamadaki farklılıkları dolayısıyla birbirinden ayrılmaktadırlar. Genel antrepolar A, B, F tipleri mevcut olup, özel antrepoların C, D, ve E tipler bulunmaktadır.

A tipi antrepo; genel antrepo tipi olup, işletmecinin stok kayıtlarını tutarak, antrepoda depolanan eşyada meydana gelebilecek hasar ya da noksanlık olması durumunda gümrük vergisi ödemek sorumluluğu olan antrepo türüdür.

D Ulaştırma A.Ş. altı farklı eşya tipini muhafaza edecek biçimde depolama hizmeti vermektedir. Depolanan eşyanın durumuna ya da talebe bağlı olarak raflı depolama seçeneği bulunmaktadır.

Bu altı farklı konudaki depo şunlardır;

  • Gıda ürünleri,
  • Soğuk hava,
  • Yanıcı,
  • Genel kargo,
  • Açık saha,
  • Yanıcı olmayan kimyasallardır.

Tahıl ve benzer ürünler için de depolama hizmeti veren D Ulaştırma A.Ş. sanayi sektörü üretim ürünlerini özel depolarda muhafaza etmektedir.

Yanıcı (ADR) Antrepo Hizmeti

D Ulaştırma A.Ş. yanıcı ve parlayıcı maddeler ile yanıcı olmayan kimyasallar içeren maddeler için özel depolama alanları ile yanıcı (ADR) antrepo hizmeti vermektedir.

Tüm güvenlik önlemleri alınarak depolama işlemi ve muhafazası gerçekleştirilir. Depolama alanları iş güvenliği açısından uygun olup, güvenli çalışma ekipmanları kullanılmaktadır. Yıllardır süren depolama tecrübeleri sonucu D Ulaştırma A.Ş. profesyonel ve kaliteli aynı zamanda güvenilir bir çalışma ile yanıcı madde depolama işlemini sürdürmektedir.

Soğuk Hava Antrepo Hizmeti (+4 C / - 25 C)

D Ulaştırma A.Ş. depolama sırasında belli bir ısı ile muhafaza edilmesi gereken ürünlerin muhafazasını yapmaktadır. Soğuk hava antrepo hizmeti +4 derece ile -25 derece arasındadır. Bu ürünler, soğutulmuş ürünler, donuk halde muhafazası gerekli ürünler, taze sebze, meyve vs. olabilmektedir. Ürünün bozulmadan saklanabileceği koşullar özel olarak tasarlanmış depolarda sağlanmaktadır.

Ürünlerin kalitesinin ve yapısının bozulmaması adına depolama işlemi ve muhafazası profesyonel kişiler tarafından denetlenmektedir. Özel ısı derecesine ihtiyaç duyan ürünler bu şekilde korunaklı depolarda talebe bağlı olarak raflı sistemlerde muhafaza edilmektedir.

D Ulaştırma A.Ş.’nin soğuk hava depoları, Sağlık Bakanlığı kriterleri göz önünde tutularak yapılmıştır. Soğuk hava depoları ile birlikte verilen tüm depolama hizmetlerinde büyük bir hassasiyet ve özen ile çalışılmaktadır. Soğuk hava antrepo depolarında kalibreli ölçüm cihazları sayesinde sıcaklık takibi sürekli olarak yapılmaktadır. Kayıt altında tutulan bu takipler ile gerekli raporlar oluşturulmaktadır. Tüm depolama hizmeti yüksek hijyenik standartlar altında gerçekleştirilmekte ve depolar devamlı olarak temiz tutulmaktadır.