Tehlikeli Madde Taşımacılığı ADR

Çevrenin güvenliği esas alınarak sürekli denetim ve alınan eğitimlerle müşterilerimize vermekteyiz. ADR belgeleri ve ekipmanlarına sahip filomuz ve uzman eğitimli sürücülerimiz ile organik veya inorganik kimyevi madde ve gıda ürünleri lojistiği alanlarında küresel ve yerel pazarda müşterilimiz ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz.

Uluslararası taşımacılık sıkı kurallara bağlı olup, uluslararası hukuk kuralları ile düzenlenmiştir. Firmamız ADR yeterlilik belgesi almak için, ADR yönetmeliğinin öngördüğü tüm şartları yerine getirerek müşterilerine güvenle hizmet vermeye devam etmektedir.

 

ADR Nedir?

ADR  Türkçe karşılığı “Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması” olarak bilinir, Tehlikeli Madde Taşımacılığı’nı düzenleyen uluslararası bir anlaşmadır. Bu anlaşma, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması sırasında güvenlik standartlarını belirler.

Bu maddelerin taşınmasıyla ilgili prosedürleri, ambalajlama kurallarını ve taşıma araçlarının özelliklerini düzenler. ADR, taşımacılık sırasında olası riskleri minimize etmeyi ve çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçlar. Bu anlaşma, tehlikeli maddelerin güvenli taşınmasını sağlamak için standartlar ve kurallar belirleyerek uluslararası düzeyde uyum sağlamayı hedefler.

ADR Tehlikeli Madde Sınıfları Nelerdir?

 • Patlayıcı Maddeler (Tehlike Sınıfı 1): Patlayıcı özellik gösteren maddeler bu kategoriye girer. Bu maddeler, patlama riski taşıyan, yanıcı veya patlayıcı özelliklere sahip kimyasal veya fiziksel özelliklere sahiptir.
 • Yanıcı Gazlar (Tehlike Sınıfı 2): Hava sıcaklığında gaz halinde bulunan ve yanıcı özellik gösteren maddeler bu sınıfa dahildir. Bu maddeler, yanma ve patlama riski taşırlar.
 • Yanıcı Sıvılar (Tehlike Sınıfı 3): Oda sıcaklığında sıvı halinde bulunan ve yanıcı özellik gösteren maddeler bu kategoriye girer. Bu maddeler, yangın tehlikesi oluşturabilirler.
 • Yanıcı Katılar ve Oksitleyici Maddeler (Tehlike Sınıfı 4): Bu sınıf, yanıcı katı maddeleri ve oksitleyici özelliklere sahip maddeleri içerir. Bu maddeler, yangın riski taşırlar.
 • Oksitleyici Maddeler (Tehlike Sınıfı 5): Yanıcı maddelerle birlikte veya tek başına oksitlendirici özellik gösteren maddeler bu sınıfa dahildir. Yangın riski taşırlar.
 • Toksik ve Zararlı Maddeler (Tehlike Sınıfı 6): Toksik, zararlı ve enfekte edici özelliklere sahip maddeler bu kategoride bulunur. Bu maddeler insan sağlığına zarar verebilirler.
 • Radyoaktif Maddeler (Tehlike Sınıfı 7): Radyasyon yayma özelliği gösteren maddeler bu sınıfa dahildir. Bu maddeler, radyasyon tehlikesi oluşturabilirler.
 • Korozif Maddeler (Tehlike Sınıfı 8): Metal veya diğer maddeleri kimyasal olarak etkileyen ve hasara yol açabilen maddeler bu sınıfa girer.
 • Çevreye Zararlı ve Tehlikeli Diğer Maddeler (Tehlike Sınıfı 9): Diğer tehlikeli maddeleri kapsayan bir genel sınıftır. Bu maddeler, çevre için zararlı olabilirler veya farklı tehlike özelliklerine sahip olabilirler.

ADR Belgesi Nedir?

Tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla düzenlenir. Bu belge, taşıma işlemi sırasında tehlikeli maddelerin doğru bir şekilde sınıflandırılmasını, ambalajlanmasını, işaretlenmesini ve taşıma araçlarında uygun şekilde yerleştirilmesini sağlayan standartları içerir. Bu sayede, taşıma işlemi sırasında oluşabilecek kazaların ve çevresel zararların önlenmesi amaçlanır. Ayrıca, ADR Belgesi, taşıma sırasında tehlikeli maddelerin taşıyıcı firma tarafından beyan edilmesini ve yetkilendirilmiş kişiler tarafından denetlenmesini de sağlar.

ADR Belgesi Nasıl Alınır?

ADR Belgesi almak için belirli adımları takip etmek gerekmektedir. İşte ADR Belgesi alma süreci:

 • Eğitim Alınması: ADR Belgesi almak isteyen kişilerin öncelikle ADR eğitimine katılması gerekmektedir. Bu eğitim, tehlikeli maddelerin taşınması ve bu süreçteki güvenlik kuralları hakkında detaylı bilgi verir.
 • Sınav: Eğitimi tamamlayan kişiler, ADR sınavına girmek zorundadır. Bu sınavı başarıyla geçmek, belge alabilmek için gereklidir.
 • Başvuru: Sınavı geçen kişiler, ADR Belgesi için başvuru yaparlar. Bu başvuru genellikle ilgili kurumlara (örneğin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı) yapılır.
 • Belge İncelemesi ve Onayı: Başvuru yapıldıktan sonra, ilgili kurum başvuruyu inceler ve uygun bulursa ADR Belgesi verilir.
 • Belgenin Alınması: Başvuru uygun bulunduğunda, kişiye ADR Belgesi verilir ve taşımacılık işlemlerinde kullanabilir.

ADR Belgesi alım süreci detayları ülkeden ülkeye değişebilir, bu nedenle ilgili ülkenin taşımacılık otoritesinden güncel bilgiler almak önemlidir.

ADR’li Araç Özellikleri

 • Güvenlik Ekipmanları: ADR’ye uygun araçlar, tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınması için gerekli olan güvenlik ekipmanlarına sahip olmalıdır. Bu ekipmanlar, yangın söndürme cihazları, acil durum sinyal cihazları gibi önlemleri içerir.
 • Ambalajlama ve Taşıma Özellikleri: Tehlikeli maddelerin taşınması için uygun ambalajlama ve taşıma sistemlerine sahip olmalıdır. Bu, özel kaplar, tankerler veya uygun depolama sistemleri anlamına gelebilir.
 • İşaretlemeler ve Etiketlemeler: ADR’ye tabi araçlar, taşınan maddelerin doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlayan etiketlemelere sahip olmalıdır. Bunlar, taşıma sırasında maddenin tehlikesini ve özelliklerini belirten işaretlemeleri içerir.
 • Eğitim ve Lisanslar: Araç sürücüleri, tehlikeli maddelerin taşınması konusunda özel eğitim almış ve ilgili lisanslara sahip olmalıdır. Bu eğitimler, tehlikeli maddelerin doğru taşınması, acil durumlarla başa çıkma ve güvenlik prosedürlerini içerir.
 • Çevresel Standartlara Uyum: ADR’ye tabi araçlar, çevresel standartlara uygun olmalıdır. Bu, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında çevreye olası etkilerin minimize edilmesini amaçlar.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı İçin Sık Sorulan Sorular

ADR Nedir?

ADR,Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması” anlamına gelmektedir. Tehlikeli madde taşıyan araç sahiplerinin ADR Araç Uygunluk Sertifikası ve Muayene Sertifikalarını almış olması gerekir.

ADR Taşımacılığı nedir?

Çevrenin güvenliği esas alınarak ADR belgeleri ile alınarak, tehlikeli maddelerin depolardan dağıtım yerlerine ulaşmasını sağlamaya verilen isimdir. Tank ile tehlikeli madde taşımacılığı ve/veya Patlayıcı madde taşımacılığı yapan araç sahipleri ADR Araç Uygunluk Sertifikası almak zorundadırlar.

ADR’li Tehlikeli Madde Nasıl Taşınır?

Taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun geçerli belgeye sahip bir araçla yapılmalıdır. Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; tank, tüplü gaz tankeri, ÇEGK’ler, portatif tanklar ve tank-konteyner vb. yük taşıma birimlerinin, ara ve periyodik muayenelerinin yapıldığının tank plakasından uygunluğu kontrol edilmelidir. Tehlikeli madde yüklü taşıt ve tanklar üzerinde levha ve turuncu plakaların bulundurulması zorunludur. Denetimleri yapılan ADR belgeleri ve ekipmanlarına sahip filomuz ve uzman eğitimli sürücülerimiz ile müşterilerilerimizin ihtiyaçlarına tüm tehlike sınıfları için cevap vermekteyiz.

ADR’li Araç Nedir?

ADR’ye (Alternatif Uyuşmazlık Çözümü) tabi araçlar, tehlikeli maddelerin taşınması için belirli standartlara ve yönetmeliklere uygun olan araçlardır. Bu araçlar, tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak üzere özel olarak donatılmış ve belirlenen kurallara uygun olarak işletilen taşıtlardır. ADR’ye tabi araçlar, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında çeşitli güvenlik önlemlerini ve standartları karşılamak zorundadır. Bu araçlar, özel ekipmanlar ve taşıma sistemleriyle donatılmış olmalıdır. Tehlikeli maddelerin doğru şekilde işaretlenmesi, ambalajlanması ve taşınması için gerekli tüm kurallara uygun olmalıdır.