Tehlikeli Madde Taşımacılığı ADR

Çevrenin güvenliği esas alınarak sürekli denetim ve alınan eğitimlerle müşterilerimize vermekteyiz. ADR belgeleri ve ekipmanlarına sahip filomuz ve uzman eğitimli sürücülerimiz ile organik veya inorganik kimyevi madde ve gıda ürünleri lojistiği alanlarında küresel ve yerel pazarda müşterilimiz ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz.

Uluslararası taşımacılık sıkı kurallara bağlı olup, uluslararası hukuk kuralları ile düzenlenmiştir. Firmamız ADR yeterlilik belgesi almak için, ADR yönetmeliğinin öngördüğü tüm şartları yerine getirerek müşterilerine güvenle hizmet vermeye devam etmektedir.

 

 

 

ADR Nedir?

ADR, yani “Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması” adından da anlaşılacağı üzere uluslararası bir sözleşmedir.

Tehlikeli maddelerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir. ADR yönergesi kapsamında, adı geçen tehlikeli eşyaların taşınabilmesi için taşıyıcının ADR belgesine sahip olması gerekmektedir.

Avrupa Anlaşması ve Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre, uluslararası tehlikeli madde taşımacılığı yapan her türlü kamu ya da özel kuruluşu kapsamaktadır. Firmamız bu alanda da çevrenin güvenliği esas alınarak sürekli denetim ve alınan eğitimlerle müşterilerimize hizmet vermektedir.

ADR Tehlike Sınıfları Nelerdir?

 • SINIF 1 – Patlayıcı maddeler ve nesneler
 • SINIF 2 – Gazlar: sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözünmüş
 • SINIF 3 – Yanıcı sıvılar
 • SINIF 4.1 – Yanıcı katılar, kendi kendine tepkimeye giren maddeler, hassasiyeti az patlayıcılar
 • SINIF 4.2 – Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler
 • SINIF 4.3 – Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar çıkartan maddeler
 • SINIF 5.1 – Yükseltgen maddeler
 • SINIF 5.2 – Organik peroksitler
 • SINIF 6.1 – Zehirleyici maddeler
 • SINIF 6.2 – Bulaşıcı maddeler
 • SINIF 7 – Radyoaktif malzeme
 • SINIF 8 – Aşındırıcı maddeler
 • SINIF 9 – Çeşitli tehlikeli maddeler ve nesneler

 

Tehlikeli Madde Taşımacılığı ADR için Sık Sorulan Sorular

ADR Nedir?

ADR; “Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması” anlamına gelmektedir. Tehlikeli madde taşıyan araç sahiplerinin ADR Araç Uygunluk Sertifikası ve Muayene Sertifikalarını almış olması gerekir.

ADR Taşımacılığı nedir?

Çevrenin güvenliği esas alınarak ADR belgeleri ile alınarak, tehlikeli maddelerin depolardan dağıtım yerlerine ulaşmasını sağlamaya verilen isimdir. Tank ile tehlikeli madde taşımacılığı ve/veya Patlayıcı madde taşımacılığı yapan araç sahipleri ADR Araç Uygunluk Sertifikası almak zorundadırlar.

ADR’li Tehlikeli Madde Nasıl Taşınır?

Taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun geçerli belgeye sahip bir araçla yapılmalıdır. Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; tank, tüplü gaz tankeri, ÇEGK’ler, portatif tanklar ve tank-konteyner vb. yük taşıma birimlerinin, ara ve periyodik muayenelerinin yapıldığının tank plakasından uygunluğu kontrol edilmelidir. Tehlikeli madde yüklü taşıt ve tanklar üzerinde levha ve turuncu plakaların bulundurulması zorunludur. Denetimleri yapılan ADR belgeleri ve ekipmanlarına sahip filomuz ve uzman eğitimli sürücülerimiz ile müşterilerilerimizin ihtiyaçlarına tüm tehlike sınıfları için cevap vermekteyiz.