Yanıcı (ADR) Antrepo Hizmeti

İçeriğinde yapısında kimyasal özellikler bulunduran ve insanlar ile çevreye zarar verebilecek potansiyeli bulunan maddelere tehlikeli madde denilmektedir. Tehlikeli madde depolama işlemi oldukça hassas ve titizlik gerektiren bir hizmettir. ADR’li depo içerisinde ürünler, yüksek donanıma sahip özel depolarda kimyasal maddenin yapısına bağlı olarak muhafaza edilerek korunmaktadır.
Tehlikeli maddenin çeşitli sınıfları bulunmakla beraber katı, gaz ve sıvı halde bulunabildiği gibi yanıcı, patlayıcı ve zehirleyici özelliklere sahiptirler. ADR depolama hizmeti profesyonel ve uzman kişiler tarafından yürütülmelidir. D Ulaştırma, müşterilerinin memnuniyeti için depolarına özel olarak tasarlanmış ve yasal mevzuata uygun  olarak korunaklı hale getirilmiştir.

D Ulaştırma A.Ş. müşterilerine depolama işlemi gerçekleştirilirken ve depolama süreci boyunca tüm aşamalarda yüksek müşteri memnuniyetini hedeflemektedir. Tüm işlemleri çalışma ahlakı ve profesyonel hizmet anlayışı ile gerçekleştirerek kalite standartlarını daima üst seviyede tutmaktadır.
Tehlikeli Maddeler fiziksel, kimyasal ve yapı özelliklerine (katı, sıvı veya gaz özelliğine göre) ve o maddeden neden olabileceği tehlikelere göre sınıflandırılmaktadır. Aşağıda D Ulaştırma A.Ş.’nin depolama ve taşıma yapabildiği tehlikeli madde sınıflarını bulabilirsiniz.

Yanıcı ve tehlikeli madde sınıfları aşağıdaki gibidir:

 • Patlayıcı maddeler ve nesneler
 • Gazlar; yanıcı gazlar, patlayıcı gazlar, zehirli gazlar
 • Yanıcı (tutuşucu) sıvılar
 • Yanıcı (tutuşucu) katılar
 • Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler
 • Su ile teması sonucu yanıcı gaz oluşumuna neden olan maddeler
 • Yükseltgen içerikli maddeler
 • Organik peroksitler
 • Zehirleyici maddeler (gaz halide)
 • Bulaşıcı özellikteki maddeler
 • Radyoaktif maddeler
 • Aşındırıcı özellikteki maddeler
 • Çeşitli (muhtelif) tehlikeli maddeler ve nesneler

Tüm bu ADR tehlikeli maddelerinin depolama koşulları içerisinde bulunan kimyasal maddelerin yapısına göre ayarlanmakta olup, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde, muhafaza edilmesi sağlanmaktadır.

Tehlikeli Madde Depolama Hizmetinin Avantajları

Uluslararası ticaretin ve küresel pazarların giderek etkileşimi arttırmaları sonucu depo hizmetlerinin de önemi artmıştır. Depo hizmeti müşterilerinin adına, depolanan ürünün muhafazasını gerçekleştirir. Yapılan iş son derece önemli olmakla birlikte profesyonel bir çalışma ve uzman bir ekip ile mümkün olmaktadır. Depo hizmetinde tüm ekibin gerekli eğitimlerden geçmiş olması kalite standartlarını yükselterek müşteri memnuniyetini sağlar.
Tehlikeli madde depolama alanları teknik donanıma sahip olup uzman kişiler problemler ortaya çıkmadan önce tüm önlemleri alarak işlerini sürdürürler. İnsan ve çevre sağlığı baz alınarak oluşturulan depolarda muhafaza işleminin kaliteli ve kontrollü şekilde ilerlemesi sağlanır.

Yanıcı (ADR) Antrepo Hizmetinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yanıcı (ADR) antrepo hizmeti alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:

 • Lisans ve Yetkilendirme: Antrepo hizmeti sunan firmanın ilgili lisanslara ve yetkilendirmelere sahip olması önemlidir. ADR Belgesi’ne ve tehlikeli madde depolama konusunda gerekli diğer belgelere sahip olmaları güvenilirliklerini artırır.
 • Güvenlik Standartları: Antreponun güvenlik standartlarının yeterli olduğundan emin olunmalıdır. Depolama alanının yangın güvenliği, patlama riskine karşı önlemler, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması ve uygun şekilde saklanması gibi konularda standartlara uygunluğu kontrol edilmelidir.
 • Personel Eğitimi: Antrepo personelinin tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde saklanması konusunda eğitilmiş olması önemlidir. Bu personelin, acil durumlarda doğru müdahaleyi yapabilecek yetkinlikte olması gerekmektedir.
 • Ambalajlama ve Etiketleme: Depolanan maddelerin ambalajlanması ve etiketlenmesi, ADR standartlarına uygun olmalıdır. Yanıcı ve patlayıcı maddelerin doğru şekilde işaretlenmesi ve depolanması, olası riskleri minimize etmede önemli bir rol oynar.
 • Çevresel Etkilerin Kontrolü: Yanıcı maddelerin depolanması sırasında çevresel etkilerin kontrol altında tutulması önemlidir. Depolama alanının çevresel riskler ve tehlikeler açısından değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
 • Düzenli Denetim ve Kontroller: Antrepo tesislerinin düzenli olarak denetlenmesi ve kontrol edilmesi, güvenlik standartlarının sürekli olarak sağlanmasını sağlar. Bu sayede, olası güvenlik ihlalleri önceden tespit edilip düzeltilir ve riskler minimize edilir.

Bu önlemler, yanıcı (ADR) antrepo hizmeti alırken dikkate alınması gereken temel noktalardır ve güvenli bir depolama süreci için önemlidir.

ADR’li Depolama ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

ADR nedir?

ADR tehlikeli madde depolama işlemi nasıl gerçekleştirilir?

Tehlikeli madde depolama işlemi büyük bir titizlik ve dikkat gerektiren bir işlemdir. Kimyasal madde özel olarak tasarlanmış ve son teknoloji güvenlik ve yangın önlemleri alınmış depolara hassas bir çalışma ile nakledilirler. Muhafaza süreci boyunca sürekli olarak ısı kontrolleri gerçekleştirilir. Deponun iç ve dış kısmı 7 / 24 güvenlik kamerası ile gözlenmektedir.

ADR taşımacılığı nedir?

İnsan ve çevre güvenliği baz alınarak ADR belgeleri ile tehlikeli maddelerin depodan dağıtım yerine sevkiyatını sağlama işlemine verilen addır. Araç sahiplerinin ADR’li malzeme taşıma sertifikasının bulunması gerekmekte olup araçların tehlikeli madde taşıyıcılığı için uygun olması gerekmektedir.

ADR’li tehlikeli madde nasıl taşınır?

Taşınan madde yapısına uygun olan araçlar ile gerekli evrak ve onaylamaların ardından taşınır. Tüm filo ve personel gerekli eğitimlerden geçirilmiş olup ADR taşıma sertifikaları bulunmaktadır.