Fumigasyon İlaçlama

Fumigasyon Nedir?

Fumigasyon, içeriğinde yer alan pestisitler ve fumigantlar sayesinde böceklerden korunma yöntemidir. İthal ya da ihraç edilecek ürünlerin taşınması esnasında organizmaların diğer ülkelere ulaşmasını önlemek için de kullanılıyor.

Fumigasyon sürecinde, işleme tabi tutulacak alan için kapalı bir ortam yaratmak şarttır. Fumigant gaz uygulanan alanlarda, gaz havada süzülerek tüm bölgeyi koruma altına alıyor.

Herhangi bir boşluk bırakmadan Son olarak, boşluk, zehirli gazların uzaydan kaçmasına izin verecek şekilde havalandırılarak, insanların girmesi güvenli hale getirilir. Uzman operatörlerce yapılan fumigasyon, işlem yapılan alanların güvenliğini sağlayarak, alanı böcek ve parazitlerden tamamen arındırıyor ve sonraki süreçlerde de koruma altına alıyor.

fumigasyon nedir
fumigasyon nedir

Fumigasyon Nasıl Yapılır?

Fumigasyon, ahşap yüzeylerin üzerlerinde yapılan 56 °C’de ortalama 30 dakika kurutma işleminin yanı sıra ağır gazlarla yapılan bir dekontaminasyon işleminden oluşuyor. Bu gazlar, ahşaptan içeri girerek tüm canlı organizmalardan ortamı arındırıyor.

Gemide fumigasyon işlemlerini yapacak ilaçlama şirketi, gemideki yükün içeriğine göre değişen ilaçlama yöntemlerini kullanmalıdır. Gıda maddelerinin taşımacılığını yapan gemilerde özellikle fumigasyon işlemi ayrı bir öneme sahip.

Fumigasyon işlemini yapacak şirketin tecrübeli ve uzman bir ekibini olması gerekiyor. Ufak bir hata ile yapılan fumigasyon işlemi, gemi çalışanlarının sağlık durumlarını olumsuz etkiliyor. Konuda uzman bir şirketi tercih etmek, hem yasal zorunluluklardan doğan işlem sürecini etkin şekilde yönetmenizi hem de doğru ve sağlıklı bir fumigasyon ilaçlamasını sağlıyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fumigasyon süreci, tecrübe, özel beceri, gerekli ekipmanların yanında yasal prosedüre uygun olarak yapılan işlemleri gerektiriyor.

Dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

 • Konu hakkında özel eğitim alan profesyonel kişiler görevlendirilmelidir.
 • Fumigasyon işlemi için en az iki uzman çalışan görevlendirilmelidir.
 • Fumigasyon işlemi uygulanacak alan ve yüzeylerin yapısına uygun olan materyaller tercih edilmelidir.
 • Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu kıldığı sertifika ve belgelere sahip olan bir şirket ile çalışılmalıdır.
 • Gemide mürettebat varken yapılacak fumigasyon işlemi, kişilerin sağlığını oldukça riske atıyor. Demirleme sırasında dahi herhangi bir kişi gemideyse bu işlem asla yapılmamalıdır.
 • Gemi kaptanı, ülkedeki bayrak düzenlemeleri hakkında bilgi edinmek için kıyı desteği talebinde bulunmalıdır.
 • Personel ve gemi güvenliği prosedürlerine uygun olarak fumigasyon işlem süreci yönetilmelidir.

Fumigasyon işlemlerinin ardından, fumigasyon yapılan tarih, fumigasyon yapılan alanın bilgileri, gazlamanın yapıldığı süre, uygulanan doz gibi önemli bilgilerin yer aldığı tutanak formu fumigasyonu gerçekleştiren operatörlerce imzalanıp teslim edilmelidir.

fumigasyon nasıl yapılır
fumigasyon nasıl yapılır

Gemi Ambarı Fumigasyon İşlemi

Gemi ambarlarına yapılan ürün depolama işlemlerinde dikkat edilmesi gereken nokta, içeriye giren bir böcek dahi sayısını kısa sürede oldukça artırabiliyor.

Gemi üretimi sırasında, gemi ambarlarının yapılmasında kullanılan malzemeler, fumigasyonun en iyi şekilde yapılmasına uygun olarak üretiliyor.

Gemi ambarlarına uygulanacak fumigasyon işlem ve önlemleri şu şekildedir:

 • Ambardaki nem oranı olan yüzeylere fumigant tipi gazların asla uygulanmamalıdır
 • Gemi ambarı ile mürettebatın arasındaki bölümlerin ayrılarak, izole edilmesi gerekiyor
 • Ambar kapakları ve ambar bacaları gibi hava akımının olacağı yerler iyi şekilde kapatılmalıdır
 • Ambar fumigasyonu süresi boyunca aspirasyon sisteminden yararlanılmalıdır
 • Ambarda yer alan tüm elektrik sistemleri kontrol edilerek yalıtımları yapılmalıdır
 • Fumigasyon işleminden önce mutlaka gaz kontrol sistemiyle alan kontrol edilmelidir
 • Sağlık açısından oldukça mühim olan bu güvenlik önlemlerinin alındığına dair hazırlanan iş tutanak formu düzenlenerek, gemi kaptanından imza alınmalıdır

Doğru adımları takip ederek, etkili ve sağlık kurallarına uygun şekilde fumigasyon ilaçlama yapılmalıdır.

Konteyner Fumigasyon

Ülkelerin birçoğunda, konteyner ile taşımacılık yapan şirketler eğer fumigasyon işlemini yapmamışsa hiçbir şekilde ithalat ve ihracat işlemlerine izin verilmiyor. Böcek, haşereler ve zararlı bakterilerden diğer insanlara geçebilecek bulaşıcı hastalıklar için bu kurallar getirildi. Bu nedenden, konteynerler gemilere yüklenmeden önce uluslararası standartlarda fumigasyon işlemlerinin yapılması ve bu işlemin yapıldığına dair evrakın şirketten alınması gerekiyor.

Fumigasyon, böcekleri kimyasal fumigantlar ile zehirleyen bir işlem sürecidir. Fumigasyon işleminden sonra, lisanslı şirketin düzenleyeceği tutanak gemi kaptanına teslim ediliyor. Bu tutanak, konteynerlerin zorunlu fumigasyona tabi tutulduğunu gösteriyor.

Uluslararası transit geçişlerde, ithalat-ihracat süreçlerinde fumigasyon yasal bir zorunluluktur. IMO Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar Kodu gereğince düzenlenen bu zorunluluk için tüm işlemlerin eksiksiz şekilde yapılması gerekiyor.

Silo ve Depo Fumigasyonu

Konteyner fumigasyonuna ek olarak uygulanan silo fumigasyonu, depolarda yüksek oranda hububat ya da tahıl varsa sık tercih edilen bir ilaçlama yöntemidir. Bu sayede, ürünler uzun süreler boyunca en iyi şekilde muhafaza ediliyor ve sonraki süreçlerde de parazit veya böcek oluşumu engelleniyor. Eğer tahılların olduğu bir depo varsa ilerleyen süreçte muhakkak böcekler burada oluşabiliyor.

Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun olarak, gerekli belge ve sertifikalara sahip bir fumigasyon şirketince bu işlemler yapılmalıdır. Böylece, hem depolar korunuyor ve hem de yasalarda uyulması gereken prosedürler de tamamlanmış oluyor.

Depo fumigasyonu, depoda yer alan ünitelerin içeriğine göre farklı şekillerde yapılmalıdır. Depoda bir böcek olmasa da böcek ve haşere oluşumunu engellemek için belli periyotlarda fumigasyon işlemlerinin yapılması önemlidir.

Silo Fumigasyonu Faydaları

Silo fumigasyonları, depolarda ya da konteynerlerde uygulanan fumigasyon işlemlerine göre daha maliyeti azdır.

Zaman ve paradan tasarruf sağlayan silo fumigasyonunun şirketlere sunduğu faydaları şu şekildedir:

 • Siloları toptancı şirketler kullandığı için, kısa sürede çok sayıda ürünün yer aldığı alanlara fumigasyon işlemi uygulanabiliyor
 • Daha çok miktarda ürüne aynı sürede uygulandığı için, maliyetleri azaltıyor
 • Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu hale getirdiği ‘Gıdanın Resmi Kontrolü ve İdari Yaptırımlar Prosedürüne  uygun olarak işlemlerinizi yürütmenizi sağlıyor

Hem idari ceza almamak hem de gıda depolarını güvenle korumak için, şirketler alanında uzman olan ve yasal sertifikalara sahip firmalar üzerinden bu işlemleri yerine getiriyor.

Değirmen ve Gıda İşleme Makinelerinde Fumigasyonu

Değirmen ve gıda işleme makinelerinde uluslararası standart ve güvenlikte bir fumigasyon işlemi yapmak için bu adımlara dikkat edilmelidir:

 • Değirmendeki kutuları boşaltarak işlemler yapılmalıdır.
 • Isıl işlem yapılacaksa muhakkak tüm silolar boş olmalıdır. Kısmen dolu olan bir alan bile böceklerin tahıl veya un içinde gizlenmesini ve en yüksek sıcaklık değerlerine dahi dayanmasını dağlar.
 • İşlemden olumsuz şekilde etkil enebilecek boş ambalajlar dahil her eşyayı çıkarmanız gerekiyor.
 • Fumigasyon işlemi yapılacak alan için öncelikle ayrıntılı bir temizlik yapılmalıdır.
 • Fumigasyon işlemlerinin en önemli ayrıntısını sızdırmazlık oluşturuyor. Mutlaka bir basınç testi yapmadan işlemlere başlanılmaması gerekiyor.
 • Eğer, ilerleyen saatlerde şiddetli bir rüzgar bekleniyorsa fumigasyon işleminin ertelenmesi gereklidir.

Fumigasyon İlaçlamada İş Sağlığı ve Güvenliği prosedürlerine uyularak yapılacak fumigasyon, hizmet verilen şirketin en verimli sonucu alması açısından önemlidir.